Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die we aan het samenstellen van deze website besteeden, is het mogelijk dat de gegeven informatie onjuist of onvolledig is.

Ons kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of van informatie die door derden via deze website bereikbaar is.

Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie die op deze website beschikbaar is openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder onze schriftelijke toestemming.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze algemene voorwaarden.